понеделник, 21 юни 2010 г.

Кратък поглед върху Rich Ajax Platform


Първо прочетете това :)
Тази статия
е прекалено кратка и няма за цел да запознава читателя с Eclipse Plug-in Development или Rich Client Platform Development. Предполагат се общи познания по Eclipse и Eclipse разработка. http://www.eclipse.org/articles и http://www.vogella.de/articles/Eclipse са две добри места за "входна точка" в Eclipse. Започнете първо с навлизане в Eclipse откъм потребителска гледна точка, после се запознайте с архитектурната концепция на платформата, след което можете да се ориентирате към Plugin Development и RCP development спецификите. Ако вече сте направили това, тази статия ще ви даде непретенциозно въведение в RАP.

Web Application Development + Java ?
Изглежда, че към днешна дата, по-големият процент Java програмисти, включително опитните такива, не са способни да разработят Web-базирано приложение, било то богато, или не. Аз самия се вписвам в този процент. Причината е
, че този тип работа изисква специфични познания - в миналото HTML, а сега - JavaScript, CSS, Flash, ... Въпросните Java програмисти пък нямат огромно желание да учат тези технологии,  и така продължават да странят от света на Уеб приложенията. Това е проблем за софтуерната индустрия - голямо количество програмисти, част от които доста способни, не могат да бъдат оползотворени да работят точно по това, което най-много се харчи в днешно време - Web Frontend-ове. От друга страна е много трудно да си намерим качествен Web Developer - такъв, който е едновременно добър софтуерен инженер, и владее добре въпросния спектър от технологии.Един наш шанс за Ajax в Java света, или по-точно Java EE света, е JSF. Това обаче, поне откъм начин на писане на кода, не е чиста Java технология, и отново създава бездна между Java програмирането и Web разработката. Разбира се, JSF има и големи плюсове, които няма да обсъждаме тук.

Алтернативи... 
Като говорим за RIA разработка на чиста Java, първото за което всички сме дочули и се сещаме е GWT. Вече се появяват и server-side Java технологии за RIA разработка, използващи  GWT за рендериране на страницата при клиента. Така или иначе, вече се налага схващането, че е полезно да можем да пишем уеб приложения на чиста Java.

Какво ви трябва, за да пишете за RAP...
Средата е невзискателна. Всякакъв Servlet Container (напр. Tomcat 6 инсталация), и Eclipse дистрибуция, на която да си инсталирате RAP инструментариум. След малко ще научим , че разработката на RAP приложения е много подобна на RCP/Plugin Development, следователно ще са ви нужни нещата от PDE (Plugin Development Environment) дистрибуцията. Силно препоръчително е да позлвате най-новата версия на Eclipse - за момента Galileo, след две седмици ще излезе Helios. RAP инструментариума се инсталира от този Updatesite.
За да се компилират вашите RAP приложения, ви е нужна RAP target platform-а - как се инсталира тя пише тук.
RAP инструментариума предлага вграден Web Server (Jetty), така че Tomcat не ви е нужен задължително. В случай, че ползвате Jetty, или друга OSGi-базирана разработка, например DMServer/Virgo, Felix, ще можете да се възползвате от много добра интеграция с еклипс, и лесен build/deployment. В противен случай ще ви се наложи да пакетирате приложението си в WAR архив и да използвате така наречения OSGi Servlet Bridge, за да пуснете OSGi фреймуърк в сървъра, който ползвате.


Какво е RAP
RAP е платформа за разработка на RIA, емулираща RCP в уеб среда.
Тази картинка ще видите на http://eclipse.org/rap/introduction.php, както и на всяка презентация/статия, въвеждаща в темата:


Основната цел на RAP е да позволи разработка на богати интернет приложения, преизползвайки Eclipse / RCP програмния модел. Така, на теория, един Eclipse разработчик може веднага да почне да пише Уеб приложения за RАP, без нужда от допълнително обучение.

Основните разлики са две - вместо SWT (Standard Widget Toolkit) - Eclipse-ката Native UI библиотека, се използва RWT (RAP Widget Toolkit). RWT на свой ред, вместо викания към операционната система, прави викания към Servlet контейнера, в който работи, който на свой ред обслужва клиента - уеб браузър, поддържащ JavaScript.

Нека да налегнем че RAP е платформа за писане на проложения, а не на уеб сайтове. С преизползването на RCP модела могат с не много код да се имплементират бизнес приложения, поддържащи задачи, които са свързани с комплексна интеракция с потребителя. 

Пример за такова приложение е http://ondemand.yoxos.com/geteclipse/start. Инструмента позволява да си свалим "тунингована" по наша преценка Eclipse дистрибуция, с всички нужни ни функционалнисти, като има филриране по операционни системи, Plugin/Feature Dependencies се установяват автоматично, има възможност за запазване на Download шаблони, и така нататък.  

За какво можем, и за какво - не бива, да използваме RAP
Тук ще скицираме кратки критерии, които можете да 'огледате' преди да направите архитектурния избор да ползвате RAP за вашето RIA приложение.

Можем
- Да показваме по структуриран начин различни набори информация/артефакти, живеещи на мрежата
- Да управляваме комплексни взаимодействия с потребителя
- Да изпълняваме бавни операции асинхронно, запазвайки responsiveness на интерфейса
- Да имплементираме WYSIWYG редактор...

Ако голяма част от изброените функционалности не съществуват като изисквания към приложението ни, RAP може би не е добър избор.
Например - 
- Ако информацията, която обработваме е чист текст, който няма нужда да бъде структуриран.
- Ако само визуализираме артефакти в приложението си, но не се налага да се редактират.
- Ако взаимодействията ни с потребителя не са сложни

-Ако пишем сайт - бил то и такъв, в който се споделя съдържание
- Ако не се изисква висока responsiveness на интерфейса - тогава трябва да се запитаме, нужен ли ни е Ajax фреймуърк изобщо.

Разширяемост  и управление на жизнения цикъл
Ако вашето богато уеб проложение има изискване за разширяемост (лесно добавяне на нова функционалност) и обширна конфигурация (промяна на начина, по който работи съществуващата такава), RAP може да се окаже много добър избор на платформа. Тези две функционалности идват наготово от еклипс програмния модел - а именно plugin компонентния модел и runtime модела - OSGi.
Новата функционалност, която сме внедрили, на практика би представлявала просто един нов plugin във Equinox(OSGi) инстанцията, в която върви приложението. Това означава, че при добри условия, крайния потребител ще я види, след като рестартира браузър сесията си.
Бихме могли и да напишем функционалност, която е абстрахирана от конкретните начини, по които ще бъде разширявана, четейки от Extension Registry имплементации на добре дефинирани Java интерфейси.
Обновяването на съществъваща функционалност също може да мине напълно безболезнено за цялото приложение, стига въпросната нова промяна да не е счупваща за останалия свят, и Plugin-ите които зависят на функционалността, да са толерантни към промяна на малките сегменти на версията.

Основни потребителски сценарии на RAP
Основният сценарий, заради който е разработена RAP платформата, се нарича Single-Sourcing. Целта е да може от една и съща код база да се създават богати клиентски и уеб приложения. (RAP & RCP) На практика ще има известна разлика между крайните версии на двете кодбази, но тя ще е доста ограничена, а и съществуват техники да се управлява лесно, както е подробно обяснено в прикачената към библиографията книга.
Single-sourcing техниката може да бъде използвана, когато искаме да таргетираме по-голяма клиентска група с приложението си, когато искаме да и осигурим по-всеобхватен достъп към него, или пък защото сме в начален стадий на разработка и не желаем все още да вземем решение, дали ще продаваме приложението си като "дебел клиент" или уеб клиент.

Друг сценарий би бил мигриране на съществуващо клиентско приложение към Уеб среда. Представете си например даден мейл клиент, който се използва в корпорация X като десктоп приложение. Всеки update на клиента,който трябва да се наложи на всички машини в корпоративната мрежа, е скъпо, времеемко и сложно занимание. С мигриране към Wеb интерфейс напълно се губи нуждата от такава процедура, тъй като софтуера се обновява само на едно място - на приложния сървър.
Обикновено е възможно да се мигрират съществуващи Eclipse/RCP приложения към RAP без голямо усилие. Статистически около 75% от кодбазата не се нуждае от никаква модификация.
Въпросното мигриране е добре изследвана територия, и е описано в книгата, спомената в библиографията долу. Сериозни проблеми бихме имали с приложения, които разчитат много силно на наличието на локална файлова система, работейки с org.eclipse.core.resources интерфейса.

Не на последно място, съществува и сценария, в който бихме желали да изградим чисто ново WEB приложение с RAP, защото сме решили че платформата е подходяща за задачата.

Ограничения на RAP
Тъй като до сега бяхме изцяло оптимистични, е добре да споменем няколко ограничения на RAP с цел "управляване на очакванията".

- Неразполагането с операционна система, към която да се обърнем, ни лишава от някои възможности, които бихме очаквали в RCP. Например, не можем свободно да рисуваме произволни наши форми върху интерфейса. (Това може да се промени в близко бъдеще с навлизането на HTML 5 Canvas)- Разпределеният характер на мрежовите приложения, латентността в мрежовата инфраструктура, и изискванията за скалируемост на цялото уеб приложение, налагат промени и рестрикции върху RCP програмния модел. Както се вижда от архитектурната картинка, тези промени са основно в RWT API-то спрямо SWT
- Участниците в RAP проекта са работили доста върху скалируемостта на платформата. Въпреки това не е добра идея да се използва RAP за имплементиране на тежка бизнес логика, защото приложението, за разлика от RCP света, може да бъде достъпвано от мног клиенти едновременно. Добре е подобна логика да се изнася в бизнес компоненти, които могат да скалират добре, например EJB, и RAP да се ползва за презентационен слой и "леки" обработки на данни, с цел показване в интерфейса, и подаване обратно на бизнес логиката.

бибиография:
1. http://www.eclipse.org/articles
2. http://help.eclipse.org/ 
3. http://www.eclipse.org/rap
4. Eclipse Rich Ajax Platform - bringing Rich Clients to the Web - Fabian Lange.Няма коментари:

Публикуване на коментар